Poniższa tabela obrazuje zakres prac związanych z budowa strażnicy w kolejnych latach:

Lp.

Zakres prac

Okres realizacji

Koszt

Uwagi

1.

Wykonanie dokumentacji technicznej strażnicy i określenie jej lokalizacji

2001 – 2003

7.000,00

 

2.

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Zalanie fundamentów

2004

15.000,00

 

3.

Budowa:

 • ścian parteru;
 • kominów do wysokości stropu nad parterem;
 • zalanie schodów żelbetowych wiodących na piętro;
 • zalanie podciągów, nadproży i słupów;
 • zalanie płyty stropowej nad parterem;

2005

53.726,00

 

4.

a) Budowa:

 • ścian kolankowych i szczytowych
 • zalanie wieńca i nadproży okien na piętrze;
 • dachu wraz z pokryciem i obróbkami;
 • kominów (odcinki powyżej płyty stropowej);
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej (w tym dwoje automatycznych garażowych wrót).
 • Wykonanie przyłączy: wodnego i sanitarnego;

b) Wykonanie ocieplenia i elewacji.

2006

63.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000,00

 

20.000,00

 

5.

Roboty wykończeniowe parteru strażnicy:

 • Tynki, posadzki,
 • Roboty branży sanitarnej;
 • Instalacja elektryczna;
 • Stolarka wewnętrzna;

2008