Skład Zarządu OSP Piasutno:

  1. Sebastian Górski – Prezes;
  2. Krzysztof Gaworski – Naczelnik;
  3. Robert Gronowski – Z-ca Naczelnika;
  4. Jan Lisiewski – Sekretarz;
  5. Joanna Piekarska – Skarbnik;
  6. Sławomir Piekarski – Gospodarz;

Komisja Rewizyjna:

  1. Wiesław Piekarski – Przewodniczący Komisji;
  2. Bogdan Komosiński – Członek;
  3. Adrian Lipka – Członek;